TA-fonden

Fonden för bidrag till kongresser/konferenser för teknisk och administrativ personal

 

Fonden För TA-personal inrättades vid Karolinska Institutet 1988/89 efter framställan från Statstjänstemannaförbundets sektion vid KI, ST-ATF sektion 03.  Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling. 

Bidrag beviljas fyra gånger per år 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november. En beslutsnämnd beslutar om fördelningen av medlen.

Nämnden består av två ledamöter för Karolinska Institutet och tre representanter för ST.

  • Behörig att söka är anställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal).
  • Registrerade doktorander är ej behöriga att söka.
  • Bidrag kan ges upp till halva totalkostnaden (ej till traktamente), dock högst 8000kr.
  • Bidrag ges under förutsättning att institutionen står för resterande kostnader.
  • Bidrag ges ej till kurser.

Ansökan

Ansökan skall inkomma i förskott på särskild blankett ställd till beslutsnämnden. Var noggrann med att få med alla uppgifter i din ansökan. En ofullständig ansökan beaktas ej. Tidpunkten för kongressen/konferensen ska äga rum efter respektive ansökningsdatum.

Följande uppgifter skall fyllas i:

Personuppgifter, adresser, beskrivning av ändamålet och tidpunkt, motivering, intyg från forskningsledare, kalkyl för beräknade kostnader, uppgift om organisationstillhörighet, bekräftelse att institutionen står för resterande kostnad, underskrift av sökande och prefekt.

Ansökningstider (i god tid innan) : 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

Redovisning

Den ekonomiska redovisningen ska inkomma inom tre månader efter kongressen/konferensen genomförts, via post eller mail. Bifoga samtliga kvittokopior.  

Ansökan samt redovisning med bilagor ska göras per individ, ej gruppvis.

Närmare upplysningar om TA fonden kontakta Moa Borg (handläggare) Tel: 08-524 867 30 eller via moa.borg@ki.se

Administration