Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Stöddokument för SAM-arbete

En arbetsmiljöfrågas väg på KI

Laglista för Arbetsmiljö HT 2018

Mall för årlig SAM-uppföljning

Template for annual SAM audit (english)

Mall för riskbedömning och handlingsplan i SAM

Template risk assessment and action plan (SAM) (english)

Kontaktperson

HR-specialist

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se

Stödjande dokument (ex mallar, laglista)

Arbetsmiljö