Styrgruppen för forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi

This page in English

Styrgruppen

  • Professor Birgitta Janerot Sjöberg, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI. (ordförande)
  • Professor Lennart Nilsson, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI.
  • Professor Cecilia Williams, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH.
  • Professor Svein Kleiven, Forskarutbildningsansvarig Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH.
  • Frida Kalm, doktorandrepresentant
  • Elira Maksuti, doktorandrepresentant

Styrgruppens uppgifter

  • Att bereda projektförslag och utlysningstext inför utlysning av doktorandplats inom ramen för samarbetet
  • Föreslå ändringar i förevarande Överenskommelse om utbildningssamarbetet
  • Att ansvara för kvalitetsuppföljning av forskarutbildningen

Kontakt

Samordnare

Karin Vågstrand

Telefon: 08-524 863 14
E-post: Karin.Vagstrand@ki.se

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Fredrik Häggström

Telefon: 08-790 97 22
E-post: phdadmin@cbh.kth.se

Länkar

DoktorandForskarutbildning