Styrgruppen för forskar-AT

This page in English

Styrgruppen för forskar-AT är ett samarbetsorgan med representanter från både Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm där sjukvårdshuvudmannen finansierar den kliniska tjänstgöringsdelen medan Kommittén för forskarutbildning och Kommittén för forskning, KI, finansierar forskningstiden via fakultetsmedel.

Styrgruppen träffas minst 2 gånger per år, i början av vårterminen och i början av höstterminen. Vid dessa möten går man igenom strategiska frågor, erfarenheter från tidigare utlysning, tidsplaneringen för innevarande termins utlysning, samt planerar nästa utlysning

Styrgruppen för forskar-AT:

Catharina Larsson, ordförande, KI

Sigridur Kalman, KI

Lotta Renström-Koskela, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Näslund, Danderyds sjukhus

Stefan Johansson, Södersjukhuset

Anna Norhammar, Capio S:t Göran

Anton Sendel, studentrepresentant (utsedd av Medicinska Föreningen)

Cecilia Magnusson (representant från SLSO)

Adjungerade:

Christina Almkvist-Osterman, AT-chef, Södersjukhuset

Antony Jilert, studierektor för AT, Danderyds sjukhus

Christopher Tägtström, AT-chef, Capio S:t Göran

Handläggare

Kia Olsson, KI

Elisabeth Hagsten, Region Stockholm

Susanne Rodehav, Region Stockholm

FinansieringForskarutbildning