Styrgruppen för forskar-AT

This page in English

Styrgruppen för forskar-AT är ett samarbetsorgan med representanter från både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) där sjukvårdshuvudmannen finansierar den kliniska tjänstgöringsdelen medan Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning, KI, finansierar forskningstiden via fakultetsmedel.

Styrgruppen träffas minst 2 gånger per år, i början av vårterminen och i början av höstterminen. Vid dessa möten går man igenom strategiska frågor, erfarenheter från tidigare utlysning, tidsplaneringen för innevarande termins utlysning, samt planerar nästa utlysning

Styrgruppen för forskar-AT:

Michael Fored, ordförande, KI

Sigridur Kalman, KI

Lotta Renström-Koskela, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Näslund, Danderyds sjukhus

Stefan Johansson, Södersjukhuset

Anna Norhammar, Capio S:t Göran

Anton Sendel, studentrepresentant (utsedd av Medicinska Föreningen)

Adjungerade:

Christina Almkvist-Osterman, AT-chef, Södersjukhuset

Antony Jilert, studierektor för AT, Danderyds sjukhus

Arin Malkomian, studierektor för AT, Capio S:t Görans sjukhus

Handläggare

Kia Olsson, KI

Elisabeth Hagsten, SLL

FinansieringForskarutbildning