Styrgruppen ANA 8

This page in English

Styrgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners prefekter, AC samt ekonomiansvariga. Gruppen har en ordförande per årsbasis som roterar mellan institutionerna. 

Styrgruppens syfte är att diskutera och ta de yttersta besluten som rör ANA Futura gällande ledning och samordning av alla aktiviteter. Gruppen diskuterar allt från hur kostnader ska samordnas till utformning av laboratoriemiljön och placering i kontoren.

Val av ordförande i styrgruppen:

180923-190922: Mats Trulsson på institutionen för odontolgi.
170923-180922: Jan Bolinder på institutionen för medcin, Huddinge. 
160923-170922: Matti Sällberg på institutionen för laboratoriemedicin. 

Institutionen för laboratoriemedicin

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

Professor/specialistläkare

Anna Karlsson

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Anna.Karlsson@ki.se

Kommunikatör

Christina Sundqvist (Sandström)

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sundqvist@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Prefekt

Jan Bolinder

Telefon: 852483301
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Jan.Bolinder@ki.se

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Professor

Malin Flodström Tullberg

Telefon: 046-852487625
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Malin.Flodstrom-Tullberg@ki.se

Professor

Johan Sandberg

Telefon: 070-793 08 85
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Johan.Sandberg@ki.se

Professor

Anna Norrby-Teglund

Telefon: 08-524 823 54
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Anna.Norrby-Teglund@ki.se

Institutionen för Odontologi

Prefekt

Mats Trulsson

Telefon: 08-524 880 36
Enhet: Institutionen för odontologi (DENTMED), OF
E-post: Mats.Trulsson@ki.se

Ekonomichef

Åsa Diberius

Telefon: 08-524 838 98
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: Asa.Diberius@ki.se

Institutionen för kliniska vetenskaper

Prefekt

Mats Blennow Bohlin

Enhet: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9
E-post: Mats.Blennow@ki.se

Administrativ chef

Pille Ann Härmat

Telefon: 08-524 877 41
Enhet: Prefektkansliet
E-post: pilleann.harmat@ki.se

Redovisningschef

Camilla Törnroos

Telefon: 08-524 877 05
Enhet: Prefektkansliet
E-post: camilla.tornroos@ki.se