Styrgrupp - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmets styrgrupp sammanträder 3 gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programkoordinatorn.

Ordförande 

Projektledare

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
Enhet: Psykologi Gustavsson
E-post: Ann.Rudman@ki.se

Programansvarig

Lektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Ledamöter

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Forskarassistent

Wibke Jonas

Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Wibke.Jonas@ki.se

Institutionen för folkhälsovetenskap

Postdoc

Ritva Rissanen

Telefon: 08-524 833 52
Enhet: Global Hälsa
E-post: ritva.rissanen@ki.se

Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle

Lektor

Eric Asaba

Telefon: 08-524 838 38
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Eric.Asaba@ki.se

Forskarskolan i vårdvetenskap FiV

Array

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Röda Korsets Högskola

Anknuten

Eva von Strauss

Telefon: 08-517 736 16
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Eva.Von.Strauss@ki.se

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Postdocrepresentant

Doktorandrepresentanter

Vakant

Programkoordinator, administrativ samordnare

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap