Styrgrupp - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmets styrgrupp sammanträder 3 gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programkoordinatorn.

Ordförande och programansvarig

Ann Rudman

Ledamöter

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Lars Eriksson

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Walter Osika

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Wibke Jonas

Institutionen för folkhälsovetenskap

Daniel Falkstedt

Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle

Eric Asaba

Forskarskolan i vårdvetenskap FiV

Lena Wettergren

Strategiska forskningsområdet vård

Helena Lindgren

Röda Korsets Högskola

Eva von Strauss

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Terese Stenfors

Postdocrepresentant

Anna Jervaeus

Doktorandrepresentanter

Tina Gustavell

Lisa Holmlund

Jenny Rossen

Programkoordinator, administrativ samordnare

Indu Kadlac

Kontakt

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap