Styrgrupp - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmets styrgrupp sammanträder 3 gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programkoordinatorn.

Ordförande 

Ann Rudman 

Programansvarig

Susanne Guidetti 

Ledamöter

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Lars E Eriksson

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kristoffer Månsson 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Wibke Jonas

Institutionen för folkhälsovetenskap

Ritva Rissanen 

Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle

Eric Asaba

Forskarskolan i vårdvetenskap FiV

Lena Wettergren

Röda Korsets Högskola

Eva von Strauss

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Terese Stenfors

Postdocrepresentant

Maria Lindberg Reinius 

Doktorandrepresentanter

Lisa Holmlund

Marianna Moberg

Vakant

Programkoordinator, administrativ samordnare

Indu Kadlac

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap