Styrgrupp för KID-medel

This page in English

Styrelsen för forskarutbildning har utsett en styrgrupp som har i uppdrag att bereda förslag till beslut om utlysning respektive tilldelning av s.k. KID-medel. Styrgruppen ska också följa upp och utvärdera ansökningsomgångarna samt avge rapporter till styrelsen.

Ordförande
Marianne Schultzberg

Lärarrepresentanter
Catharina Larsson
Lars Alfredsson
Maria Ankarcrona
Nico Dantuma
Yvonne Forsell

Doktorandrepresentant
Amir Nematollahi Mahani

Handläggare
Paulina Mihailova

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 08-585 838 89
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

Länkar