Styrgrupp för KID-medel

This page in English

Styrelsen för forskarutbildning har utsett en styrgrupp som har i uppdrag att bereda förslag till beslut om utlysning respektive tilldelning av s.k. KID-medel. Styrgruppen ska också följa upp och utvärdera ansökningsomgångarna samt avge rapporter till styrelsen.

Ordförande
Nico Dantuma

Lärarrepresentanter
Lars Alfredsson
Maria Ankarcrona
Yvonne Forsell

Doktorandrepresentant
Lea van Husen

Handläggare
Kia Olsson

Kontakt

Kia Olsson, handläggare

E-post: kidfunding@ki.se

Ordförande i styrgruppen för KID

Nico Dantuma

Telefon: 08-524 873 84
E-post: Nico.Dantuma@ki.se

Länkar