Styrelsestöd och externa relationer

This page in English

Avdelningen fokuserar i enlighet med ledningens och styrelsernas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Arbetsuppgifter

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till de tre verksamhetsstyrelserna samt avseende internationalisering även till KIs ledning. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl a handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KIs internationella verksamhet, att ge KIs institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Grants Office
 • Internationella kansliet

Ledningen

Avdelningschef

Reet Joandi

Telefon: 08-524 865 45
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Reet.Joandi@ki.se

Enhetschef

Björn Kull

Telefon: 08-524 860 35
Enhet: Grants Office
E-post: bjorn.kull@ki.se

Enhetschef

Anna-Lena Paulsson

Telefon: 08-524 865 11
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Anna-Lena.Paulsson@ki.se

Avdelningsadministratör

Susanne Maxeem

Telefon: 08-524 837 19
E-post: susanne.maxeem@ki.se

Handläggare

Kia Olsson

Telefon: 08-524 863 33
Enhet: Grants Office
E-post: kia.olsson@ki.se

Handläggare

Victoria Rosander

Telefon: 08-524 861 07
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: victoria.rosander@ki.se

Handläggare

Pernilla Witte (tjl)

Telefon: 08-524 861 07
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: pernilla.witte@ki.se

Fakultetskansliet

Enheten utgör ett strategiskt och administrativt stöd till dekanerna, de tre verksamhetsstyrelserna och dess underorgan samt till Forskningsrådet och Utbildningsrådet inom samverkansorganisationen KI-SLL.

Inom enheten handläggs bl a frågor rörande:                                  

 • Ansökning av forskningsmedel
 • Formalia
 • Forskarskolor
 • Forskarutbildning
 • Infrastruktursatsningar och corefaciliteter
 • Karriärvägar för forskare och lärare
 • Kompletterande utbildning
 • Lika villkor
 • Pedagogisk utveckling
 • Planering, resursfördelning, budget
 • Samordning av verksamhetsstyrelsernas uppdrag
 • Strategiska forskningsområden
 • Utbildningsutbud och dimensionering
 • Utredningar och remissvar
 • Utvärdering och kvalitetsarbete
 • Verksamhetsintegrerat lärande och landstingsfrågor

Mats AnderssonHandläggare
Lena AtterwallSamordnare
Nina BandmannVetenskaplig sekreterare
Maria BengtssonHandläggare
Anna-Carin ChristofferssonSamordnare
Birgit EkrothAdministratör
Magnus EricsonSamordnare
Clara ErssonSamordnare
Anna GustafssonHandläggare
Ulrika HelldénSamordnare
Reet JoandiEnhetschef
Christina JoosHandläggare
Bodil Lampén HelgessonHandläggare
Lena LewinSamordnare
Henrik LundströmController
Philip MalmgrenHandläggare
Susanne MaxeemAvdelningsadministratör
Caroline OlssonHandläggare
Maya PetrénSamordnare
Klara RegnöSamordnare
Ulla SalmiHandläggare
Katharina SoffronowController
Karin VågstrandSamordnare
Ingrid WallensteinController
Ingeborg van der PloegStudierektor

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Grants Office

Är du forskare på Karolinska Institutet och behöver råd och guidning för att hitta finansiering till din forskning?

Vi på Grants Office riktar oss till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt.

Tveka inte att höra av er till oss.

Eva BjurHandläggare
Stina BrantingKommunikatör
Lisa BörjessonHandläggare
Christine ChangSamordnare
Richard CowburnProjektledare
Anne EdeborgHandläggare
Jodie Guy ClaessonSamordnare
Elisabeth HedströmSamordnare
Carolina KristellSamordnare
Björn KullEnhetschef
Tamsin LindströmSamordnare
Kerstin LundinProjektledare
Inger LundqvistProjektledare
Cecilia Martinsson Björkdahl Projektledare
Paulina MihailovaHandläggare
Kia OlssonAdministratör, Handläggare
Dobril-Philip PetkovSamordnare
Laura PlantSamordnare
Tor RegbergProjektledare
Daniela StrodthoffHandläggare
Charlotte TunellHandläggare
Ying ZhaoSamordnare
Tove Älvemark AspStiftelseansvarig

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Grants Office, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 15A, KI campus Solna

Internationella kansliet

Internationella kansliet har tolv medarbetare som hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på lednings- och verksamhetsstyrelsenivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Uppdragsgivare är de tre verksamhetsstyrelserna, programnämnderna och KIs ledning. Vid internationella kansliet sker strategiskt och administrativt stöd till den Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi (ISG) och beredningsgruppen för internationalisering under Styrelsen för utbildning. Vid kansliet handläggs även externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.

Johanna AckemarInternationell koordinator
Maissa Al-Adhami (tjl)Samordnare
Monika Berge (tjl)Internationell koordinator
Luni ChenAnknuten
Anna DahlerusHandläggare
Johanna DiehlInternationell koordinator
Katarina DrakenbergHandläggare
Emma HäggInformatör
Kristina JesinkeyInternationell koordinator
Lotta LundqvistInternationell koordinator
Maria OlssonSamordnare
Anna-Lena PaulssonEnhetschef
Victoria RosanderHandläggare
Ulla TunkaraHandläggare
Ulrika WidegrenVetenskaplig sekreterare
Pernilla Witte (tjl)Handläggare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Länk

Internationellt samarbete