Styrelseordförande Mikael Odenberg kommenterar inslag i Dagens Eko

Publicerat 2019-02-06 10:11. Uppdaterat 2019-02-06 12:53

KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg: ”Som framgått av Dagens Eko har en av konsistoriets ledamöter, Liselotte Højgaard, skrivit brev till ministern för högre utbildning och forskning och där ansett att regeringen ska ’intervenera’ i Macchiarini-ärendet. I brevet skriver ledamoten även att hon inte blivit tillräckligt upplyst om Harriet Wallbergs kritik.

Med anledning av detta vill jag understryka att konsistoriets arbete har bedrivits med full öppenhet under min tid som ordförande. Ingenting har undanhållits ledamöterna. Harriet Wallbergs kritik mot Heckschers utredning och att hon tvingats lämna posten som universitetskansler har varit känd hela denna tid. Däremot har den kritiken inte varit föremål för någon formell styrelsebehandling.

Det beror på att KI inte har vidtagit några andra åtgärder med anledning av utredningen än att använda rekommendationerna om hur vi kan förbättra vår interna styrning och kontroll. Det är utredarna som står för sina iakttagelser och vi ska inte utreda utredarna. 

Konsistoriet har med internrevisionens rapport samt Heckschers och Asplunds utredningar haft tillräckligt underlag för vårt åtgärdsprogram och det förändringsarbete som ska förhindra att något liknande kan hända igen. För vår del har det därför aldrig varit aktuellt att sätta igång några ytterligare utredningar.

Om andra samhällsinstanser vill gör nya utredningar av Macchiarini-ärendet är detta ingenting som KI har synpunkter på eller invändningar emot.”

Länkar

Kommentar