Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning har ett övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta innebär ett särskilt ansvar för strategiska frågor för utbildningen på KI som; kvalitetssäkring, pedagogisk utveckling, verksamhetsutveckling, studentinflytande, information och omvärldsbevakning.

Övergripande mål

Styrelsen för utbildning är en av Karolinska Institutets tre centrala verksamhetsstyrelser. Följande övergripande mål är fastställda i Strategi 2018 och i verksamhetsplanen för åren 2016-2018:

  • KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamheten i samverkan med andra professioner.
  • Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har en mycket hög kvalitet och en tydlig forskningsanknytning.
  • KI är ett attraktivt universitet för de främsta studenterna (nationellt och internationellt) samt lärarna.

Läs mer om styrelsens mål och aktiviteter för år 2016-2018 i verksamhetsplanen.

För nyheter och ledare från dekanen för utbildning, läs nyhetsbrevet Utbildningsnytt.

Kontakt

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse