Styrelsen för forskarutbildning har fastställt sin aktivitetsplan för 2018

Publicerat 2017-12-12 20:41. Uppdaterat 2017-12-12 20:44This page in English

Styrelsens uppdaterade verksamhetsplan för 2016 - 2018 

Styrelsens aktivitetsplan för 2018

Forskarutbildning