Studentrådet KI SÖS

Studentrådet består dels av läkarstudenter som studerar på de olika terminerna på Södersjukhuset, dels av en lärarrepresentant.

Studentrådets huvudsakliga verksamhet är att vara ett forum för kommunikation mellan terminerna. Dessutom utgör det en kanal för studenterna att påverka sin utbildning och omgivning på Södersjukhuset. Studentrådet har ansvar för Studenttorget, Södersjukhusets studenters utbildningspris, arrangemang av vårmingel, Luciapub etc. för studenter, lärare och kursadministratörer. Vi har en representant i KI SÖS Institutionsråd, Beredningsgruppen för utbildning och KI SÖS Utbildningsnämnd där vi kan framföra önskemål som rör allt från lokalfrågor till utbildningsfrågor inom läkarutbildningen. Vi träffas den första onsdagen i varje månad.

Studentrådets protokoll finns på Pingpong under respektive kursaktivitet, under fliken Studentråd.

Medlemmar Funktion
Carolina Sjöstedt Ordförande T6
Arvid Birgersson Vice ordförande T6
Mia-Maria Ekström Representant T6
Hampus Forsberg Representant T6
Alva Ihrén Representant T7
Philip Burenstam Linder Representant T5
Mattias Löfroth Representant T7
Milja Miettinen Representant T6
Erik Nelson Representant T7
Ingrid Pettersson Representant T5
Marion Vogel Representant T6
Amanda Wannerholt Representant T7
Doris Lund-Egloff  Lärarrepresentant
Student