Studentrådet KI SÖS

Studentrådet består dels av läkarstudenter som studerar på de olika terminerna på Södersjukhuset, dels av en lärarrepresentant.

Studentrådets huvudsakliga verksamhet är att vara ett forum för kommunikation mellan terminerna. Dessutom utgör det en kanal för studenterna att påverka sin utbildning och omgivning på Södersjukhuset. Studentrådet har ansvar för Studenttorget, Södersjukhusets studenters utbildningspris, arrangemang av vårmingel, Luciapub etc. för studenter, lärare och kursadministratörer. Vi har en representant i KI SÖS Institutionsråd, Beredningsgruppen för utbildning och KI SÖS Utbildningsnämnd där vi kan framföra önskemål som rör allt från lokalfrågor till utbildningsfrågor inom läkarutbildningen. Vi träffas den första onsdagen i varje månad.

Studentrådets protokoll finns på Pingpong under respektive kursaktivitet, under fliken Studentråd.

Medlemmar Funktion
Carolina Sjöstedt Ordförande T5
Arvid Birgersson Vice ordförande T5
Mia-Maria Ekström Representant T5
Hampus Forsberg Representant T5
Alva Ihrén Representant T6
Mattias Löfroth Representant T6
Milja Miettinen Representant T5
Sanaz Mounemi Representant T7
Erik Nelson Representant T6
Alexander Ottosson Representant T7
Marion Vogel Representant T5
Amanda Wannerholt Representant T6
Doris Lund-Egloff  Lärarrepresentant
Student