Strategiskt råd för internationella frågor

This page in English

Den internationella strategigruppen byter namn till strategiskt råd för internationella frågor och har får ett något modifierat uppdrag.

Strategiskt råd för internationella frågor

  • Att utveckla och stödja KI:s övergripande strategier för internationalisering inom utbildning, forskarutbildning och forskning.
  • Att samordna och utveckla det övergripande internationella arbetet vid Kl.
  • Att efter rektorsbeslut, etablera, och i fråga om befintliga partners förvalta och utveckla långsiktiga universitetsövergripande internationella samarbeten och strategiska allianser med ledande universitet och andra akademiska aktörer.
  • Att i förekommande fall föreslå rektor att besluta om avveckling av samarbeten.
  • Att utveckla uppdraget till, utse, finansiera och följa upp KI:s internationella akademiska koordinatorer och ambassadörer.
  • Att på strategisk nivå stödja en internationell alumni-verksamhet,  i samverkan med kommunikationsavdelningen, Development Office och andra. 
  • Att medverka i arbetet med ett sammanhållet kvalitetssystem, genom att sammanställa och rapportera data om internationalisering och överse arbete med riskhantering.
  • Att ansvara får rådets budget.

Ledamöter

Utöver dessa deltar även tjänstemän från universitetsförvaltningen vid rådets sammanträden.

Länkar

Internationellt