Strategiskt ledningsstöd

This page in English

Strategiskt ledningsstöd bistår KI:s ledning med expertkompetens inom området verksamhetsstyrning

Strategiskt ledningsstöd är en funktion direkt underställd universitetsdirektören. I samverkan med KI:s ledning, samordnas och vidareutvecklas verksamhetsövergripande planering och uppföljning. I uppdraget ingår även att följa upp implementeringen av strategin, bistå med verktyg och stöd för mätning av måluppfyllelsen och koordinera arbetet i framtagandet av indikatorer och nyckeltal. 

Uppdrag

I uppdraget ingår ansvar för:

Medarbetare

Planeringsdirektör

Ingrid Palmér

Telefon: 08-524 865 66
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Ingrid.Palmer@ki.se

Chefssekreterare

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se

Sara AldénSamordnare
Peter BrandbergVerksamhetscontroller
Esther Edlundh-Rose tjlProjektledare
Björn ForslöwVerksamhetscontroller
Erik ForsseSpecialist
Catrin FrämbergChefssekreterare
Claes-Olov FälthSamordnare
Anna HumbleDirektör
Marie-Louice IsacsonAU-chef
Ulrica LundinVerksamhetscontroller
Cecilia LövdahlRektorssekreterare
Radmila MicicSamordnare
Ingrid PalmérPlaneringsdirektör
Niclas RenckVerksamhetscontroller
Britta StenebergSamordnare
Amélie TheorellChefssekreterare
Maria WästfeltEnhetschef

Administration