Strategin presenterad för konsistoriet

Publicerat 2019-02-21 14:12. Uppdaterat 2019-02-22 10:43

Den 20 februari diskuterades Strategi 2030 vid konsistoriets möte. Planen är att konsistoriet ska fatta beslut om strategin vid ett extrainsatt möte.

Sedan konsistoriets möte i december har de strategiska vägvalen och vad KI ska uppnå till år 2030 varit i fokus för intern och extern dialog. En viktig del av den interna dialogen och förankringen har skett genom öppna möten där hela universitetsledningen har träffat studenter och medarbetare inom KI.

Strategin har diskuterats på Fakultetsnämndens möte och ledamöterna har deltagit i beredningen av strategin. Strategins huvuddrag och vägval har också diskuterats i olika externa grupperingar med bl. a. representanter från hälso- och sjukvård, näringsliv och övriga samhället.

När konsistoriet har fattat beslut om strategin startar arbetet med att omsätta ambitionerna till konkret verksamhet.

Länkar

AdministrationOrganisation