Strategiarbetet för internationalisering förnyas

Publicerat 2017-03-24 16:23. Uppdaterat 2017-03-27 13:46This page in English

KI:s styrelseövergripande organ för internationella frågor – den internationella strategigruppen – har fått förnyat uppdrag samt byter namn till Strategiskt råd för internationella frågor. Referensgruppen Internationaliseringsrådet, där institutionerna är representerade, byter namn till Referensgrupp för internationella frågor. I beslutet ingår också en tydligare uppdragsbeskrivning för vicerektor för internationella frågor, Maria Masucci.

Strategiskt råd för internationella frågor

Det strategiska rådet för internationella frågor består av representanter från KI:s interna verksamhetsstyrelser, studentkårerna och leds av vicerektor för internationella frågor. Därutöver deltar även tjänstemän från avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, kommunikationsavdelningen och avdelningen för forskarstöd vid rådets sammanträden.

Tydligare uppdrag för vicerektor

Förutom uppdraget om att samordna KI:s övergripande strategier för internationalisering och leda arbetet i Strategiskt råd för internationella frågor ska vicerektor för internationella frågor representera KI i samband med kontakter kring internationella samarbeten och vara stöd åt de akademiska koordinatorerna.

Referensgrupp för internationella frågor

Referensgrupp för internationella frågor inrättades 2016 på initiativ av Maria Masucci med syfte att skapa en förbindelse mellan KI:s centrala internationaliseringsarbete och det som sker på institutionsnivå.

Länkar

InternationelltOrganisation