Strategi 2030 – vägen dit

This page in English

En ny strategisk plan som ska vara vår ledstjärna fram till 2030 arbetas nu fram, samtidigt träder Karolinska Institutets nya organisation i kraft den 1 januari 2019.