Strategi 2030 – vägen dit

This page in English

En ny strategisk plan som ska vara vår ledstjärna fram till 2030 arbetas nu fram, samtidigt träder Karolinska Institutets nya organisation i kraft den 1 januari 2019. Som medarbetare utgör du en viktig del i resan dit, både genom att nominera i våra akademiska val och genom att delta i visionsarbetet.

Är du en av KI:s framtida akademiska ledare?