Strålsäkerhet ANA Futura

This page in English

Allt arbete med joniserade strålning utförs under kontrollerade former enligt lagstadgade tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). (Dnr 2-4181/2014)

Allt arbete med risk för strålning exponering skall utföras av personal med strålsäkerhetsutbildning. Utbildningen ska upprepas minst vart 5:e år. Utbildningen erbjuds av enheten för Nuklearmedicin vid Karolinska Universitets sjukhus.  

Allmänt för ANA Futura

  • Lokal licens
  • Introduktion & tillstånd
  • Riskbedömningar
  • Avfallshanteringsrutiner
  • Spillrutiner

Mer information:

stralsakerhetsutbildning@karolinska.se

https://ki.se/medarbetare/stralsakerhet

Strålsäkerhetssamordnare ANA Futura:

Samordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Marjan.Amiri@ki.se

Karolinska University Hospital:  

Nuklearmedicin samordnare

Annie Bjäreback

Telefon: 08-585 834 02