Stopp för organisationsförändringar i KIMKAT hävd

Publicerat 2018-06-01 11:22. Uppdaterat 2018-06-07 09:18

I samband med den nya tidsplanen för driftsättningen av IDAC och UBW Anknutna är stoppet för organisationsförändringar hävd. I fall du genomför ändringar i organisationsträdet i Primula och/eller KIMKAT, vänligen meddela projektet. Inför driftsättningen av systemen i september/oktober kommer ett nytt stopp upprättas.

Systemen IDAC och UBW Anknutna, som kommer att ersätta KIMKAT, planeras att driftsättas i september/oktober 2018. Det nuvarande stoppet för organisationsförändringar är därmed hävd.

Två till tre veckor inför driftsättningen kommer ett nytt stopp inrättas. Detta behövs för att säkerställa en kontrollerad migrering från KIMKAT till UBW Anknutna och IDAC.

Organisationsförändringar i KIMKAT och/eller Primula måste meddelas projektet

Fram till det nästa driftstoppet måste du fortfarande anmäla förändringar i organisationsträdet i KIMKAT och/eller Primula till projektledaren Pernilla Hulth. Vänligen bifoga vilket KIMKAT ID som motsvarar det nya Primula ID.

Detta gäller bara för förändringar i organisatoriska enheter. Du behöver inte meddela projektet om du lägger till, tar bort eller flyttar personer mellan befintliga organisatoriska enheter i KIMKAT och/eller Primula.

Organisationsförändringar som du under nuvarande stoppet har skickat till Primula-supporten kommer att hanteras nu när stoppet är hävd. Om du vet att ni behöver göra ändringar i organisatoriska enheter, skicka gärna in dessa till Primula-supporten så fort som möjligt, så att ändringarna kan implementeras i systemet under sommaren.

Vid fler frågor angående stoppet kan du vända dig till projektledare Pernilla Hulth.

Konsult

Pernilla Hulth

Enhet: Utveckling
E-post: pernilla.hulth@ki.se

Länkar

Administration