Stöd & verktyg för dig som arbetar i Framtidens lab ANA 8

This page in English

Allmän information om tillhörighet och administration vid arbete i Framtidens lab.

Blanketter/mallar

Dörrskyltar till kontorsrummen

Använd nedan mallar för att sätta upp utanför kontorsrummen. Skyltarna skrivs på ENGELSKA.

1-personsrum

2-personersrum

4-personersrum

Inköp och beställningar

Vid inköp gäller samma rutiner som idag, dvs de inköpare som sköter beställningar på respektive institution kommer att fortsätta göra det initialt. Den skillnad som kan komma att bli är att varumottaget kommer att skötas av en gemensam resurs för Framtidens lab ANA 8 (ex vaktmästare, intendent eller liknande).

Introduktion

En gemensam introduktion för nyanställda i Framtidens lab ANA 8 lokalerna ska diskuteras. HR leder detta arbete.

Körkort lab

Till de speciallaboratorier som byggs och står klara hösten 2018 kommer ett särskilt "körkort" krävas för att få arbeta där. Mer information om hur/var/när kommer senare.

Passerkort

Läs om passerkortsreglerna under "Arbetsmiljö och säkerhet".

Rutiner för disputationsfirande

Här kan du läsa om de förslag som finns framtagna gällande disputationer och firande.