ST Sektionsstyrelse

Fackförbundet ST:s logotypST avdelning 214 sektion 03 inom Universitet och Högskola vid Karolinska Institutet

Epost till hela ST Styrelse

 

Ordförande

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service och Dialog
E-post: Magnus.Ana@ki.se

Mail till ordförande

1:e Vice ordförande

Laboratorieassistent

Gunnel Brolin

Telefon: 08-524 810 63
Enhet: KCTT
E-post: Gunnel.Brolin@ki.se

2:e Vice ordförande

Forskningssamordnare

Anne Edgren

Telefon: 08-524 875 70
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Anne.Edgren@ki.se

Kassör

Administratör

Monika Armuand

Telefon: 0760-50 23 42
Enhet: Enheten för medicinska njursjukdomar
E-post: Monika.Armuand@ki.se

Sektionens sekreterare

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

Vice kassör

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

Ordinarie ledamot

Biomedicinsk analytiker

Nasrin Bavand-Chobot

Enhet: Fastighetsförvaltning Biomedicum
E-post: Nasrin.Bavand@ki.se

Administratör

Carina Dahlin

Telefon: 08-524 836 92
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Carina.Dahlin@ki.se

Suppleant

Vakant

Vakant

 

Vi representerar ST och därmed ofta även OFR och TCO i styrelser och råd:

Konsistoriet
Magnus Anå

Styrelsen för Forskning
Gunnel Brolin ordinarie
Magnus Anå ersättare

Styrelsen för Forskarutbildning
Nasrin Bavand ordinarie
Carina Eklund ersättare

Styrelsen för Utbildning
Carina Eklund ordinarie
Nasrin Bavand ersättare

Rekryteringsutskottet
Monika Armuand ordinarie
Carina Dahlin ersättare

Arbetsmiljönämnden
Carina Dahlin ordinarie
Niklas Andersson ersättare

Lönekartlägging
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Niklas Andersson

TA-fonden
Monika Armuand
Marcus Stjernström
Nasrin Bavand 

HR-SAMverkan
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Anne Edgren

Central-SAMverkan
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Anne Edgren