ST Sektionsstyrelse

Fackförbundet ST:s logotypST avdelning 214 sektion 03 inom Universitet och Högskola vid Karolinska Institutet

Epost till hela ST Styrelse

 

Ordförande

Systemadministratör

Magnus Anå

Telefon: 08-524 864 37
Enhet: Service
E-post: Magnus.Ana@ki.se

Mail till ordförande

1:e Vice ordförande

Laboratorieassistent

Gunnel Brolin

Telefon: 08-524 810 63
Enhet: KCTT
E-post: Gunnel.Brolin@ki.se

2:e Vice ordförande

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

Kassör

Administratör

Monika Armuand

Telefon: 0760-50 23 42
Enhet: Enheten för medicinska njursjukdomar
E-post: Monika.Armuand@ki.se

Vice kassör

Statistiker

Niklas Andersson

Telefon: 08-524 874 19
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: niklas.andersson@ki.se

Ordinarie ledamot

Administratör

Giulia Grillo Mikrut

Telefon: 08-524 882 60
Enhet: OF.Orala sjukdomar
E-post: giulia.grillo.mikrut@ki.se

Forskningssamordnare

Anne Edgren

Telefon: 08-524 875 70
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Anne.Edgren@ki.se

Array

Suppleant

Laboratoriesamordnare

Venus Azhary

Telefon: 08-524 899 38
Enhet: Neuro Svenningsson
E-post: Venus.Azhary@ki.se

 

Vi representerar ST och därmed ofta även OFR och TCO i styrelser och råd:

Konsistoriet
Magnus Anå

Styrelsen för Forskning
Gunnel Brolin ordinarie
Magnus Anå ersättare

Styrelsen för Forskarutbildning
Venus Azhary ordinarie
Vakant ersättare

Styrelsen för Utbildning
Carina Eklund ordinarie
Vakant ersättare

Rekryteringsutskottet
Tarja Schröder ordinarie
Monika Armuand ersättare

Arbetsmiljönämnden
Niklas Andersson ordinarie
Monika Armuand ersättare

Lönekartlägging
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Carina Eklund
Niklas Andersson

TA-fonden
Monika Armuand
Tarja Schröder
Venus Azhary

HR-SAMverkan
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Carina Eklund

Central-SAMverkan
Magnus Anå
Gunnel Brolin
Carina Eklund