Språkhantering

This page in English

I systemet är den engelska och svenska sajten helt skilda från varandra. Det betyder att alla sidor och andra komponenter inte finns på båda språken.

Skapa en engelsk komponent

Klicka på My workbench och välj sen Engelska uppe i menyn till höger:

När du sen väljer Add content/Page, promo, landing page eller något annat så skapas den i språket engelska. Här kan du inte byta språk!

För att spegla en sida – dvs. göra så en sida finns på båda språken, se avsnittet Skapa en sida.

Webbpublicering