Spikning och spridning av avhandling

This page in English

Att spika sin avhandling är ett offentliggörande. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen. Innan spikningen ska en lärarrepresentant godkänna den tryckta avhandlingen för spikning.

Må spikas

Doktoranden ska i god tid före spikning boka tid hos en lärarrepresentant utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för påskrift av avhandlingen ("må spikas"). Läraren kontrollerar att den tryckta avhandlingen stämmer överens med uppgifterna i ansökan. Läraren kontrollerar att den tryckta avhandlingen stämmer överens med uppgifterna i ansökan. Han/hon behöver kopior på blanketterna 9 (D1-D6) och 10 (FD:1-2) samt eventuella ändringsblanketter (12.1, 12.2). Doktoranden ska fråga om lärarepresentanten vill ha dokumenten i förväg eller om det räcker med att de tas med till besöket. Till besöket hos lärarrepresentanten ska även ett exemplar av den tryckta avhandlingen tas med.

Lärarrepresentanter

Instruktioner till lärarrepresentant

Pliktexemplar till biblioteket

7 pliktexemplar ska levereras till KI:s bibliotek i Solna eller i Huddinge (3 ex vid licentiatavhandling). Biblioteket skickar iväg vissa av dessa till bibliotek runt om i Sverige. Resterande exemplar behålls för distribution till intresserade på KI i sex månader. Eventuellt överblivna exemplar kan därefter hämtas på biblioteket.

E-spikning

För att öka tillgängligheten till KI:s forskning har Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutat att alla doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska publiceras/spikas elektroniskt i KI Open Archive.

  • Efter att betygsnämnden har rekommenderat disputation kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står att det är dags att e-publicera din avhandling och hur du ska göra.
  • Följ instruktionerna i mailet och ladda upp dina filer.
  • Vänta därefter på ett nytt meddelande från publications@ki.se som talar om att det är OK att gå med pliktexemplaren till KIB Solna/Huddinge, och spika din avhandling där. Detta besked kommer normalt inom ett dygn.

Frågor? Kontakta publications@ki.se eller ring 08-52484000.

Spik och snöre

Spik och snöre kan hämtas på biblioteket i Solna eller i Huddinge samtidigt som doktoranden lämnar in pliktexemplar.
Kom ihåg att ta med påskrivet spikningsexemplar (Må spikas) till biblioteket!

Spikning

Doktoranden spikar upp sin avhandling på KI:s bibliotek i Solna eller i Huddinge senast tre veckor före disputationen. Hammare finns att låna på biblioteken. Avhandlingen får sedan hänga kvar upp till en vecka efter disputationen, varefter doktoranden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att plocka ner avhandlingen direkt efter disputationen.

Offentliggörande

Samma dag som spikning sker ska avhandlingen också skickas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

Medielansering

Om du är intresserad av en eventuell medielansering av din avhandling kan du kontakta presstjänsten på kommunikationsavdelningen som arbetar med att uppmärksamma medierna på ny forskning från KI.

Mer information om medielansering av vetenskapligt arbete

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Studieadministrativa enheten
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

Länkar

Forskarutbildning