Speciallaboratorier & utrustning

This page in English

I Framtidens lab ANA 8 har vi flertalet unika laboratorier utrustade för den spetsforskning vi utför. Utrustningen i dessa laboratorier kommer att samnyttjas av medarbetarna vid Framtidens lab ANA 8.

Boka labutrustning

Ett webbaserat bokningssystem för att boka avancerad utrustning på hela KI håller just nu på att upphandlas. För FL ANA 8  är planen att använda detta för avancerad utrustning såsom FACS/Sortering, konfokalmikroskopi, mass-spektrometri, röntgen. Systemet är förhoppningsvis i bruk 2018/2019.

Speciallaboratorier

State-of-the-art BSL3 laboratorium

För arbete med luftburen smitta finns 3 odlingsrum. Utöver dessa rum finns rum för flödescytometri/sortering, konfokalmikroskopi och kryostat (ca 200 kvm).

Avancerad flödescytometri och sortering (BSL2)

För arbete med riskklass 2 klassificerade mikroorganismer. Vi har tre rum för flödescytometri, två rum för sortering.

Masspektrometri

För arbete att identifiera komponenter eller kemikalier i biologiska prover. Vi har tre mass-spektrometrar plan 8.

Konfokalmikroskopi

För arbete med att påvisa komponenter i levande celler. Vi har två rum för konfokalmikroskopi plan 7 och 8.

Pre-GMP

Laboratorium för metodutveckling, uppskalning och validering inför GMP produktion.Kommer att finnas på plan 8.

Röntgen

Laboratorium för bestrålning av biologiskt material för hela campus Flemlingsberg. Kommer att finnas på plan 3.

Körkort lab

Till speciallaboratorierna kommer ett särskilt "körkort" krävas för att få arbeta där. Mer information om hur/var/när kommer senare.