Solceller på taket till Biomedicum

Publicerat 2017-12-07 10:38. Uppdaterat 2017-12-07 15:25This page in English

Under hösten blev solcellsanläggningen på taket till Biomedicum installerad, med hjälp av en helikopter. Ytan är på 440 kvm och solcellerna beräknas ha en årlig energiproduktion på ca 38 000 kwh, vilket motsvarar den årliga driften för 15 – 20 elbilar som kör 1000 mil/år. Solpanelerna är vertikalt placerade på byggnaden, så att de kan ses från campus.

Solcellerna bidrar både till de miljömål som finns för Biomedicum, som nyligen uppnådde kraven för Miljöbyggnad silver, och blir ett viktigt bidrag till Campus Solnas övergripande hållbarhetsmål. I den gemensamma Campusplanen som KI och Akademiska Hus upprättat, är det ett stort fokus på hållbarhet.

Solceller på hustaken inom campus finns med som ett långsiktigt hållbarhetsmål, för att minimera energiförbrukning och främja möjligheterna till lokal energiproduktion.

Om Karolinska Institutets energiarbete

Energianvändning är en av KI:s betydande miljöaspekter, och är således ett av de områden som har en hög prioritet i miljö- och hållbarhetsarbetet. KI ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning. Ett av KI:s miljömål är att minska energianvändningen per kvadratmeter med 25 % till 2025, jämfört med 2010.

Som en del i detta arbete ingår satsningar på en övergång till förnybara energikällor, där solceller är ett exempel. KI ser i samarbete med Akademiska Hus över möjliga placeringar för en fortsatt utbyggnad av solcellsbeståndet. KI genomför även andra energisparprojekt i samarbete med fastighetsägaren.