Söka medel för tilläggskostnader vid KI-kurser utomlands

This page in English

Kursgivare kan söka medel för rese- och boendekostnader för deltagande KI-doktorander i en KI-kurs som ges utomlands.

Om en kurs ges i samarbete med ett utländskt universitet kan medel sökas för tilläggskostnader rörande KI-doktoranders resor och boende utomlands under kursen. Detta har sitt ursprung i att forskarutbildningsprogrammen inte kan bevilja resebidrag (travel grants) eller bekosta resor för doktorander. Om sökta tilläggsmedel beviljas behöver inte varje enskild sökande doktorand på kursen söka separata resebidrag. 

Kursgivaren ansöker separat om dessa medel från Kurs- och programkommittén, medan övrig finansiering av kursen (även medföljande lärares resekostnader) normalt sett kommer från aktuellt forskarutbildningsprogram.

Använd särskild ansökningsblankett och skicka denna med eventuell bilaga (medfinansiering) till doctoralcourses@ki.se

Senaste datum för ansökan är samma som för kursmedel för fristående kurser, se Aktuella deadlines for forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

Forskarutbildning