Söka medel för tilläggskostnader vid KI-kurser utomlands

This page in English

Det är nu möjligt att som kursgivare söka medel för rese- och boendekostnader för de doktorander som deltar i en KI-kurs som ges utomlands i samarbete med annat universitet.

Om en kurs ges i samarbete med ett utländskt universitet kan medel sökas för tilläggskostnader rörande KI-doktoranders resor och boende utomlands under kursen. Detta har sitt ursprung i att forskarutbildningsprogrammen inte kan bevilja resebidrag (travel grants) eller bekosta resor för doktorander. Om sökta tilläggsmedel beviljas behöver inte varje enskild sökande doktorand på kursen söka separata resebidrag. 

Kursgivaren ansöker separat om dessa medel från Kurs- och programkommittén, medan övrig finansiering av kursen (även medföljande lärares resekostnader) normalt sett kommer från aktuellt forskarutbildningsprogram.

Använd särskild ansökningsblankett och skicka denna med eventuell bilaga (medfinansiering) till doctoralcourses@ki.se

Senaste datum för ansökan är samma som för kursmedel för fristående kurser, se Aktuella deadlines for forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

Forskarutbildning