Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter

This page in English

Om du planerar en forskarutbildningsaktivitet (till exempel en workshop, ett seminarium eller en retreat) har du möjlighet att söka medfinansiering från antingen ett forskarutbildningsprogram eller från Kurs- och programkommittén. För mer information se Anordna forskarutbildningsaktiviteter.

Vänligen se information på engelska om hur ansökan går till.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se

Länkar

Forskarutbildning