Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter

This page in English

Om du planerar en forskarutbildningsaktivitet (till exempel en workshop, ett seminarium eller en retreat) har du möjlighet att söka medfinansiering från antingen ett forskarutbildningsprogram eller från Kurs- och progamkommittén. För mer information se Anordna forskarutbildningsaktiviteter.

Vänligen se information på engelska om hur ansökan går till.

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

Länkar

Forskarutbildning