Skyddsombud på LIME

This page in English

Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombudet ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar).

Du kan alltid kontakta skyddsombudet för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt. Skyddsombudet ingår i LIMEs arbetsmiljögrupp.

Om skyddsombud på KI och vad uppdraget omfattar

Var kan jag vända mig vid problem på min arbetsplats?

Skyddsombud på LIME

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: erik.attoff@ki.se

Doktorandombud

Doktorand

George Keel

Telefon: 08-524 836 52
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: george.keel@ki.se