Skapa en sida (Page)

This page in English

En sida är den vanligaste sidtypen och används när du vill berätta något. Innehåll läggs i löpande text, men du kan också komplettera med bilder, dokument, länkar, faktaruta, citat, promos etc. Sidor kan och bör vara långa så länge innehållet hänger ihop. En navigationsmeny för sidan skapas med hjälp av länkade underrubriker.

Sidöversikt

Language – Går ej att ändra här.

Headline – titeln på sidan. Kommer även att synas högst upp i webbläsarfönstret.

Slideshow - fungerar inte på Page och används inte här.

Tags – för att märka upp sidan vid sökning. Skriv in valfritt ord och välj sedan i listan. Välj ett ord, vill du ha flera ord ställer du i fältet igen och börjar skriva in det nya ordet. 

Responsible editor - ansvarig för sidans innehåll. Skriv första bokstaven så kommer namnen upp du kan välja. Du ska inte skriva in något namn själv.

English/Swedish version – Om du vill skapa en spegling av en sida ska du använda funktionen English/Swedish. Då kommer en länk som heter ”This page in English/Denna sida på Svenska” visas högst upp på sidan. Skapa först sidan du vill länka till. Länka därefter till sidan i detta fält genom att söka på dess titel.

Back link - Funktionen ska användas som en ”smulväg”, det vill säga visa för besökaren vart man kom ifrån. Om en sida är länkad från t.ex. en landningssida eller från en vanlig sida (t.ex i en tabell), ska du alltid göra en backlink. 

Börja med att klicka Get link!

Skriv in första bokstäverna under Search content. En lista med träffar dyker upp. Välj den du söker. Ett nod ID dyker upp i Target path och du klickar Insert link.

Publish on - Här markerar du den sajt inom ki.se som du ska publicera sidan på. Du kan bara välja bland de sajter där du är redaktör.

Body – Brödtext. Se menyförklaring i Body, wysiwyg.

Edit description – Google och andra sökmotorer använder detta fält för att plocka text till den ”snippet” som visas under sökresultaten. Texten i detta fält används också av sociala medier, till exempel Facebook, och blir den sammanfattning som visas när du delar sidan. Den optimala längden för innehållet i detta fält är ca 155 tecken.

På en landningssida kommer ingen text upp i sökmotorn, använd därför fältet description!

Dokument

Här kan du länka till redan uppladdade dokument/filer. Dessa hamnar i ett särskilt fält på sidan, se exempel längst ner på denna sida. För att ladda upp ett dokument/fil, se Dokumenthantering.

Länkar

Här skapar du länkar inom webbplatsen ki.se. De hamnar i ett särskilt fält under brödtexten på sidan, se exempel längst ner på denna sida..

Gör så här:

 1. Klicka Get link för att leta upp interna länkar - gör aldrig en hårdlänk till befintlig sida inom ki.se.
 2. I fältet Title skriver du in länktexten. Se vidare nedan Länkar för ingående beskrivning av hur du länkar.
 3. Länkar i brödtext görs likadant. Se nedan Länkar för beskrivning av hur länkar görs.

Regions (bottom) - Promos

Alla promos på en sida läggs i detta område.

Promo

Här skriver du in namnet på den promo du tidigare skapat. Välj sedan under Display mode den typ av promo du önskar.

För mer information om hur du skapar och publicerar promos se avsnittet: Promos.

Menyförklaring, wysiwyg

Wysiwyg = "what you see is what you get". Översikt över de olika knapparna och komponenterna i wysiwyg.

Textformat/Anpassad stil

Under Anpassad stil hittar du all rubrikformatering.

Lead – ingress. Börja alltid texten med en ingress där du beskriver det viktigaste.

Text body (P) – Brödtext. Du får ofta tomma p-fält när du klistrar in text i verktyget. Radera alla tomma fält. 

Linked heading (h2) – Rubrikstorlek 2. Visas som en högermeny på sidan (fungerar ungefär som ankarlänkar i html).

När du gör Linked Heading (h2) så kommer dessa länkar dyka upp i högerspalt på sidan, som en sidmeny. I mobilen fälls dessa ihop, så tänk på hur du sätter dessa länkar. Om innehållet inte är alltför långt är det bättre att använda vanliga Heading (h2) så att mobilanvändaren slipper trycka så mycket skärmen.

Heading (h2) – Rubrikstorlek 2, ej länkad i högerspalt (titeln på en sida har rubrikstorlek 1)

Heading (h3) – Rubriknivå 3.

Citat

Citat kan användas i en text för att lyfta fram något intressant i en intervju eller liknande. Markera texten och tryck på knappen citat.

Om man ingenting frågar får man ingenting veta.

Tabell

Tabeller kan användas på fler olika sätt. Med eller utan rubriker etc.

Du kan även skapa länkar i tabeller.

Du kan inte själv justera bredden på tabellen då systemet fungerar med 100 % responsivitet vilket betyder att sajten anpassar sig storleksmässigt efter vad du surfar på; mobil, platta etc.

Skapa en tabell

Du väljer de tabellegenskaper du önskar samt ev rubrik och sammanfattning. Sammanfattningen syns inte utåt men läses upp av talsyntes.

 • För att skapa en rubrikrad; högerklicka på tabellen, välj properties.
 • Under Header välj First Row så kommer första raden att bli en rubrikrad med svart botten och vit text.
 • Du kan genom att högerklicka på tabellen sedan korrigera tabellen, lägga till rader, kolumner etc.

När du ska göra en tabell kan det kännas konstigt när du inte ser var du står med markören. Tabba dig fram istället. Det är också så att texten ”hoppar runt” vilket gör att många redaktörer känner sig osäkra. Det beror på att Drupal känner av hur mycket text du har skrivit in och därför anpassar bredden på kolumnen medan du skriver.

Tips!

Är det svårt att se kolumner och rader: klicka ur rutan Visa block så syns tabellen bättre.

Öppettider
Dag Tid
Måndag- tisdag 08:00-15:30
Onsdag 08:00-13:00
Torsdag-fredag 14:00-15:00

Faktaruta

En faktaruta kan läggas till i brödtexten för att lyfta fram något viktigt eller just lista fakta om ett projekt eller liknande. Faktarutan kan ha flera olika bakgrundsfärger och sträcker sig över hela sidbredden.

Skapa faktaruta

 • Markera texten som ska ligga inom faktarutan och klicka sedan på knappen Div. Välj bakgrundsfärg på faktarutan.
 • För att redigera, byta färg, på en faktaruta högerklickar du på den.
 • Önskar du ett nytt stycke efter en faktaruta får du klicka på röda pilen som dyker upp är du drar musen över faktarutan:

Länkar

Skapa länkar både internt och externt samt e-postlänkar. Du kan även länka till ett uppladdat dokument/fil i brödtexten med den här funktionen.

Intern länk inom ki.se

Syftet med varje länk vara så tydligt att användaren kan avgöra om hen ska följa länken eller inte. Skriv länktexten så att det går att förstå vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang. Skriv aldrig länkar av typen "Läs mer" eller "klicka här".
En intern länk används alltid när du länkar inom ki.se. På så sätt blir länken alltid rätt och du behöver inte hålla reda på om url:en ändras etc.

 1. Markera den text (gärna en hel mening eller del av mening) du vill länka i bodyn och klicka på kedjan i menyn.
 2. Skriv titeln till det du söker. Det ska räcka med att du börjar skriva så får du förslag på sidor med innehåll och var de är publicerade:
 3. En lista syns med de val du har. De visas i grupper om sidor, dokument, nyheter etc. I det blå fältet visas all information om sidan.
 4. Klicka på det blåa fältet när du hittat rätt.
 5. Ett nod-id syns då i rutan Target path.
 6. Klicka Insert link

E-postlänkar

Markera texten som ska länkas. Klicka på knappen länk. Under Target path skriver du mailto:mailadressen@valfri.mail (valfri adress)

OBS! Du måste börja med texten mailto: annars kommer länken inte att fungera!

Externa länkar

Skriv in den externa länken under Target path och klicka Insert link:

Bilder

Bildhantering beskrivs på en särskild sida, Bildhantering.

Dokument

Dokument beskrivs på en särskild sida, Dokumenthantering.

Bädda in media

Bädda in media med oEmbed, till exempel YouTube

För att bädda in en film från till exempel YouTube ska du klistra in URL:en (som finns på YouTube) mellan klamrarna [] enligt nedan bild. Observera att du måste skriva embed och /embed mellan klamrarna!

Principen gäller för alla tjänster som stödjer oEmbed. För lista av vilka dessa tjänster är, se till exempel Wikipedia.

OBS! Filmen syns inte alltid i inloggat läge.

Enklaste sättet att hämta inbäddningslänken från Youtube är att kopiera filmens URL:

Tips om att bädda in

 • Film. Filmer som du vill publicera fungerar utmärkt om du lägger upp på YouTube, Vimeo eller liknande. KI har en kanal på YouTube där det går bra att få filmer uppladdade. Hör av dig till socialmedia@ki.se för mer information.
 • Ljud. När du vill lägga upp ljudfiler kan du använda dig av till exempel SoundCloud och sen bädda in därifrån.
 • Presentationer. Det går bra att bädda in presentationer från till exempel Slideshare.
 • För att hitta inbäddningslänken från till exempel Youtube söker du först fram filmen och väljer sen Share.

Bädda in media som inte stöds av oEmbed

För visst innehåll, exempelvis Google Maps och KI Play, fungerar inte oEmbed. I de fallen kan du använda knappen Embed Media som återfinns i Wysiwygen.

Gör så här:

 1. Klicka på knappen och klistra in din inbäddningskod i den dialogruta som visas.
 2. Klicka sedan ok.

Här kan du till exempel bädda in en karta på sidan i brödtexten.

Övriga knappar i WYSIWYG

Specialtecken

Genom att klicka på symbolen för specialtecken kan du infoga dessa tecken i din text.

Tips!

Om du inte hittar det tecken du söker kan man till exempel skriva in det i Word och sen kopiera och klistra in i texten.

Nedsänkt

Nedsänkt tecken används när man önskar sänka ned en siffra eller ett tecken i ordet, till exempel H2O.

 • Markera den/de tecken du vill göra till nedsänkta och klicka sedan på knappen nedsänkt.

Upphöjd

Upphöjt tecken används när man önskar höja upp en siffra eller ett tecken i ordet, till exempel 1st January.

 • Markera den/de tecken du vill göra till upphöjda och klicka sedan på knappen upphöjd.

Radera formatering

När man klistrar in text från t.ex. en webbsida så kanske man inte får bort all formatering. Markera då texten det gäller och klicka på symbolen för Radera formatering, så rensas koden.

Tips om formatering!

Ibland kan man uppleva att formateringen "fastnar" i ett läge, till exempel ingress eller Heading 2. Gör då så här:

 1. Markera den text där formateringen är fel.
 2. Gå till Anpassad still rullisten och välj samma formatering som texten redan har, till exempel Lead. Då försvinner formateringen och du kan välja något annat.

Show blocks

Om du inte vill se radbrytningar i form av block, klicka ur rutan Show blocks.

Ett block bildas när du gör radframmatning. Det måste man göra om man önskar en rubrik av något slag precis som när man använder format i ex Word.

Maximera fönstret

Om du vill se mer text i wysiwyg-rutan/bodyn, klicka på Maximize. Då expanderar brödtext-fältet så det täcker hela skärmen, så du ser mer innehåll.

Klicka på symbolen igen för att gå till normalt läge och spara sidan.

Observera att om du vill infoga bilder behöver du gå till normalt läge först.

Visa källa

 Klicka på Visa källa för att se sidan som HMTL kod.

Publikation

För att lägga in en länk till en publikation i PubMed lägger du in den kodbit som finns i Pubmed, "pubmed-id". Denna kodbit ska du lägga mellan klamrarna [pubmed:pubmed-id].

OpenEHR-based representation of guideline compliance data through the example of stroke clinical practice guidelines.
Anani N, Chen R, Prazeres Moreira T, Koch S
Stud Health Technol Inform 2012 ;180():487-91

Redigera en sida

Det lättaste sättet att redigera är att först logga in i systemet, sedan surfa till den aktuella sidan.

Därefter klickar man på kugghjulet och väljer funktion:

Det andra sättet är att gå upp i menyn My workbench.

Sedan väljer man My edits eller All Recent Content:

Här kan du nu söka i de olika fälten efter innehåll:

Länkar

Webbpublicering