Skapa din karriärplan

KI vill stötta sina anställda att ta eget ansvar för sin karriär både på kort- och långsikt och har skapat ett antal karriärplaneringsfilmer med övningar som stöd för detta.

https://play.ki.se/media/Intro+karri%C3%A4r/0_mhbul0ai

https://play.ki.se/media/Intro+karri%C3%A4r/0_mhbul0ai

Frågor att ta ställning till i filmen

Skriv ut dokumentet innan du tittar på filmen och ta dig tid att reflektera över dina svar. Lycka till!

PDF