Självstudiekurs i Drupal

This page in English

För att bli redaktör på ki.se behöver du gå igenom självstudiekursen i Drupal och en lärarledd kurs i webbkommunikation.

En blivande redaktör på ki.se ska ha:

  • god datorvana och intresse för webbpublicering
  • tid avsatt för utbildning
  • tid avsatt för arbete med webbpublicering

Du genomgår utbildning i form av självstudier publiceringsverktyget Drupal.

Dessutom ska du gå en lärarledd kurs i webbkommunikation.

Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör kurserna.

Ansök om utbildningskonto

Du ska först vända dig till institutionens huvudredaktör som i sin tur beställer ett utbildningskonto.

Beställ utbildningskonto

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter, bilder och underlag för sidor.

Hämta övningsuppgifter
Övningsuppgifterna uppdaterade 2018-10-01.

Certifieringsuppgift

När du genomfört övningsuppgifterna kan du börja med certifieringsuppgiften.

Hämta certifieringsuppgift
Certifieringsuppgifterna uppdaterade 2018-05-14.

Länkar