Service KI SÖS

Arkivering och diarieföring

Arkivverksamhet bedrivs både centralt vid universitetsförvaltningen och vid respektive institution. KI SÖS kontaktperson vid institutionsspecifika frågor är Britta Barkeling.

Bibliotek

Du hittar SÖS Bibliotek om du går rakt fram efter huvudentrén. Biblioteket ligger mellan hiss I och hiss C, plan 0. Läs mer om bibliotekets tjänster på Södersjukhusets webbsida.

Ekonomi

Hjälp med budget för bidragsansökningar

Det finns en projektkalkylmall som ska användas vid bidragsansökningar och ska stämmas av med KI SÖS innan ansökan skickas in. Mallen finns både på svenska och på engelska och innehåller aktuella procentsatser och INDI-budget. Genom att använda rätt mall minskar du risken att glömma viktiga delar i projektbudgeten.

Kontakta controller Michael Santesson för att få tillgång till aktuell mall.

Ofta efterfrågade nummer

Organisationsnummer KI: 202100-2973
Bankgiro KI-SÖS: 5310-5888
Plusgiro: finns ej
VAT-nummer KI: SE202100297301
EORI-nummer KI: SE2021002973

Faktureringsadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Ref: [ZZ-kod till beställare i din enhet/forskargrupp + S1-projektnummer för det projekt som ska belastas]
Box 23109
104 35 STOCKHOLM

Tänk på att kontakta ZZ-kodens innehavare i samband med beställning så att fakturan inte kommer som en överraskning.

eTjänstekort

Inom Sös använder du eTjänstekortet för att styrka din identitet och som passerkort. eTjänstekortet är en SIS-godkänd id-handling. Det innebär att det är en giltig identitetshandling. Skydda den som du skyddar ditt körkort och ditt vanliga ID-kort. Läs mer om hur du rekvirerar ett eTjänstekort här. När du fått ditt kort aktiverar du det hos administratör Jeanette Öhrman för tillträde till KI SÖS lokaler.

IT - inköp, licenser

Inköp av licenser för t.ex. SPSS eller End-note sker via Britta Barkeling, e-postadress: britta.barkeling@ki.se, telefonnummer: 08-524 875 73.

För inköp av datorer kontaktas Britta Barkeling, efter klartecken från administrativ chef Per-Olof Larsson. För inköp av annan teknisk utrustning kontaktas  Daniel Gleisner, e-postadress: daniel.gleisner@ki.se, mobilnummer: 072-569 43 02.

Lokaler & service

Om något gått sönder i kontors- eller utbildningslokalerna felanmäls detta via Locums kundtjänst. Locums servicepersonal ordnar även med byte av lampor och lysrrör. Läs mer om hur du felanmäler här. Kopierings- och kaffemaskiner felanmäls via uppgifterna som står på maskinen.

Utbildningslokaler bokas via bokningssystemet FRI eller någon som har behörighet till programmet. Förturssystem gäller för undervisningslokalerna.

Som lärare kan du få ditt eTjänstekort aktiverat för tillträde till salarna genom Jeanette Öhrman. Annars kvitteras passerkort, kod eller nyckel ut vid Informationsdisken i huvudentrén mot uppvisande av legitimation. Hitta till lokalerna.

För teknisk service i utbildningssalarna, kontakta Stefan Bilton, e-postadress: stefan.bilton@ki.se.

Repro & Post

För mer omfattande kopiering görs beställning till Servicegruppen på Södersjukhuset, via telefon, e-post eller genom att besöka kopieringen.Glöm inte att uppge institutionens kostnadsställe.

Besöksadress: från plan -1, ta hiss N till -5 och följ skyltningen.
E-postadress: kopiering.sodersjukhuset@sll.se
Anknytning: 615 33

För hjälp med att skicka paket eller andra frågor gällande posthantering kontaktas också Servicegruppen. Även här behövs institutionens kostnadsställe anges vid eventuell debitering.

För att skicka post utomlands ska brevet märkas så att det skiljer sig från annan post, t. ex. med en post-it lapp.

E-postadress: internpost.sodersjukhuset@sll.se
Anknytning: 615 37

Resor & utlägg

Om du behöver hjälp med reseorder, reseräkning eller utlägg, vänder du dig till Britta Barkeling.

Telefoni

Telefoniansvarig på institutionen är Britta Barkeling, som beställer eller felanmäler KI-telefoner.

Vilrum

Vilrum finns på Studenttorget (hiss P, plan 0). På dörren står KI SÖS och du kommer in med ditt eTjänstekort. Rummet är utrustat med säng och telefon. För din egen säkerhet är det viktigt att du i förväg meddelar en kollega eller vid behov avtalar tillsyn.

Webb

Institutionen har en extern och en intern webbsida. För att hålla innehållet på webben aktuellt ber vi alla att kommunicera nyheter och ändringar i sina verksamheter. Kontakta webbredaktör Cecilia Bodén.

Alla medarbetare har också en personlig Profilsida, med möjlighet att publicera information om din bakgrund, vad du arbetar med, uppdrag, publikationer med mera. Du är själv ansvarig för att hålla innehållet på sidan aktuellt, men behöver du hjälp kan du ta kontakt med Cecilia.

Återvinning

På Södersjukhuset gäller Locums instruktioner för källsortering och farligt avfall. Läs mer på Söderdsjukhusets intranät. Återvinningsrum finns i korridoren mellan hiss G och B på plan 0.

För hämtning eller beställning av sekretesskärl, se Södersjukhusets intranät (logga in med ditt gaia\ditt HSAID och det lösenord du kopplat till ditt HSAID).