Service

This page in English

Reception

På plan 7 kommer det att finnas en reception som ska supporta samtliga institutioner i Framtidens lab ANA 8. Exempel på ansvar & tjänster som EVENTUELLT receptionen kan tänkas ansvara för:

Ensamhetslarm, Kurirleveranser, passagekort till vilorummen, besöksregistrering mm

Post

Postfack finns i varje fikanod på plan 6, 7 och 8. För korrekt postadress, se sidan "Adresser ANA 8".

Godsmottagning

När laboratorierna är färdigbyggda på plan 7 kommer en godsmottagning finnas.
Obs! Det är väldigt viktigt att du anger rätt leveransadress när du ska få gods leverat. Se den korrekta adressen på sidan "Adresser ANA 8".

Felanmälan

Mer info om felanmälan hittar du här.

Kontakt - service team

Samordnare

Mikael Hammarstedt

Telefon: 08-524 838 42
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: mikael.hammarstedt@ki.se

Tekniker

Michael Davoren

Telefon: 08-524 800 65
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: michael.davoren@ki.se

Tekniker

Rasmus Larsson

Telefon: 070-760 25 97
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: rasmus.larsson.1@ki.se