SciLifeLab på KI

This page in English

SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige när det gäller molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Forskningsfaciliteten kombinerar den bästa tekniska kompetensen med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär biovetenskap.

SciLifeLabs Stockholmsnod är beläget på Tomtebodavägen på Campus Solna. Närheten till KI och Karolinska Universitetssjukhuset underlättar avsevärt samarbeten med kliniskt orienterade grupper och ger dessa grupper tillgång till etablerad infrastruktur. 

En interimledning för har utsetts för SciLifeLab för tidsperioden januari – juni 2017. Till denna har rektorerna för de fyra värduniversiteten utsett sina respektive representanter. KI har utsett Lars Engstrand till Scientific Director, vicedekanen för infrastruktur Stefan Eriksson till Integration Director samt forskningsdekan Anders Gustafsson till representant i nationella styrelsen för SciLifeLab.

SFO-priogrupp

På KI finns dessutom en intern SFO-priogrupp, som även den är intermistiskt utsedd fram till dess att Styrelsen för forskning fattar nytt beslut om eventuell förlängning hösten 2017. Priogruppen har till uppgift att fördela KI-medel inom ramen för det strategiska forskningsområdet (SFO) SciLifeLab. Under våren och sommaren 2017 ska gruppen också se över sitt eget mandat och uppdrag.

Medlemmar i SFO-priogrupp för KI-SciLifeLab är:

Kontakt

Vetenskaplig samordnare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Länkar

SciLifeLab