Samverkansorganisation KI - Region Stockholm

Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm på tre nivåer; på ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper.

Ledningsgruppen har två grupper under sig; ett utbildningsråd och ett forskningsråd. Unikt för Stockholmsregionen är att Karolinska Institutet och regionen i det regionala ALF-avtalet valt att inkludera samtliga utbildningar som fodrar vårdens medverkan.

Tillsammans har Karolinska Institutet och regionen arbetat med implementering av samarbetsorganisationen och arbetet i de olika råden och kommittéerna har tagit form. Samarbetet följs också upp och utvärderas.

Ledningsgruppen och råden består av följande ledamöter:

Ledningsgruppen

Från Karolinska Institutet

 

Från Stockholms läns landsting

 • Malin Frenning, landstingsdirektör
 • Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Annika Tibell, tf sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildningsrådet

Från Karolinska Institutet

 

Från Stockhoms läns landsting

 • Sari Ponzer, direktör för forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUUi), Södersjukhuset (ordf)
 • Pernilla Glad, HR-direktör, SLL
 • Eva K Jansson, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Agneta Månsson-Broberg, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Per Wallenius, Danderyds sjukhus 
 • Sofia Ygberg, Karolinska Universitetssjukhuset, ST-representant

Forskningsrådet

Från Karolinska Institutet

 

Från Stockhoms läns landsting

 • Jan Hillert, FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset (ordf)
 • Stefan Jacobson, Danderyds sjukhus
 • Clara Hellner, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Miia Kivipelto, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Maria Kugelberg, S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Carolina Nylén, Karolinska Universitetssjukhuset och ST-representant

Organisationsskiss

Översiktlig bild av organisationen för samverkan mellan KI och SLL

Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan