Samverkansorganisation KI - Region Stockholm

Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm på tre nivåer; på ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper.

Ledningsgruppen har två grupper under sig; ett utbildningsråd och ett forskningsråd. Unikt för Stockholmsregionen är att Karolinska Institutet och regionen i det regionala ALF-avtalet valt att inkludera samtliga utbildningar som fodrar vårdens medverkan.

Tillsammans har Karolinska Institutet och regionen arbetat med implementering av samarbetsorganisationen och arbetet i de olika råden och kommittéerna har tagit form. Samarbetet följs också upp och utvärderas.

Ledningsgruppen och råden består av följande ledamöter:

Ledningsgruppen

Från Karolinska Institutet

Anna Humble, huvudföredragande, KI

Maria Lönn, sekreterare, KI

Från Region Stockholm

 • Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
 • Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör
 • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
 • Annika Tibell, tf sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm 

 • Sari Ponzer, direktör för forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUUi), Södersjukhuset (ordf)
 • Jan Hasselström
 • Susanne Kalén
 • Lotta Renström Koskela
 • Isa Wiman 
 • ST-representant (vakant)

Forskningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Magnus Nordenskjöld, FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset (ordf)
 • Niklas Björkström, ST-representant
 • Johannes Blom
 • Clara Hellner
 • Stefan Jacobson
 • Li Felländer Tsai

Organisationsskiss

Översiktlig bild av organisationen för samverkan mellan KI och SLL

Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan