Samordnare för core-faciliteter utsedd

Publicerat 2017-05-16 09:50. Uppdaterat 2017-05-16 09:52This page in English

Styrelsen för forskning har utsett Anna Falk, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap, till samordnare i frågor som rör core-faciliteter vid Karolinska Institutet. Som samordnare kommer Anna Falk jobba nära vicedekanen för infrastruktur och även vara adjungerad till det nybildade infrastrukturrådet.

Anna Falk, foto: Christopher Hunt.Uppdraget omfattar 20 procent av en heltid och gäller perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018. Bland annat ska den nya samordnaren ansvara för en inventering av core-faciliteter vid KI/SLL. Det finns också ett behov av att formulera definitioner och kvalitetskriterier inför den kommande utlysningen av centrala medel för core-faciliteter med start 2019.

– Vid den kommande utlysningen behöver vi ställa krav på samordning mellan core-faciliteterna när det gäller inköp av kostsam utrustning till exempel. Ett viktigt utvecklingsområde är också core-faciliteter i samverkan med Stockholms läns landsting. Anna Falk kommer med sin kunskap och sitt engagemang att bli ett stort stöd i detta arbete, säger Stefan Eriksson, vicedekan för infrastruktur.

Länkar

Core facilitet