Sammanträdestider - Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning sammanträder ca 5 gånger per termin.

Sammanträdestider hösten 2018

Torsdag den 13 september kl. 08.00 – 12.00
Torsdag den 18 oktober kl. 13.00 – 17.00
Onsdag den 14 november kl. 13.00 – 17.00
Torsdag den 13 december kl. 13.00 – 17.00

Härutöver tillkommer strategidiskussioner och internat.

Skrivelser och ärenden till styrelsen skickas till Maya Petrén.

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse