Sammanträdestider - Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning sammanträder ca 5 gånger per termin.

Sammanträdestider våren 2018:

Ordinarie sammanträden

Onsdag den 7 februari kl. 13.00-17.00
Tisdag den 6 mars kl. 13.00-17.00
Onsdag den 18 april kl. 13.00-17.00
Onsdag den 23 maj kl. 13.00-17.00
Onsdag den 20 juni kl. 13.00-17.00

Härutöver tillkommer strategidiskussioner och internat.

Skrivelser och ärenden till styrelsen skickas till Maya Petrén.

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse