Sammanträdestider - Styrelsen för forskning

This page in English

Sammanträdestider hösten 2018

Torsdag den 13 september kl. 13.00 – 17.00
Måndag den 8 oktober strategidiskussion fm, sammanträde em.
Torsdag den 8 november kl. 08.30 – 13.00
Måndag den 17 december kl. 08.30 – 13.00

Kontakt

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Länkar

Styrelse