Sammanträdestider - Styrelsen för forskning

This page in English

Sammanträdestider våren 2018:

Torsdag den 1 februari kl. 08.30-12.30
Måndag den 12 mars kl. 13.00-17.00
Måndag den 9 april kl. 13.00-17.00
Måndag den 14 maj kl. 13.00-17.00
Måndag den 18 juni kl. 08.30-12.30

Kontakt

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Länkar

Styrelse