Sammanträdestider - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Sammanträdestider hösten 2018:

  • Tisdag 11 september, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Onsdag 3 oktober, kl. 8.30 – 17.00, Solna (fm budgetdiskussioner, em styrelsemöte)
  • Måndag 12 november, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Fredag 14 december, kl. 8.30 – 12.30, Solna

 

Ärenden till Styrelsen för forskarutbildning skickas senast 10 arbetsdagar före sammanträde till Clara Ersson (samordnare).

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse