Sammanträdestider - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Sammanträdestider våren 2018:

  • Onsdag 31 januari, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Torsdag 8 mars, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Torsdag 12 april, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Måndag 7 maj, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Måndag 4 juni, kl. 13.00 – 17.00, Solna

 

Ärenden till Styrelsen för forskarutbildning skickas senast 10 arbetsdagar före sammanträde till Clara Ersson (samordnare).

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse