Säkerhet ANA 8

Bla bla bli bla bla bla....

Brandsäkerhet

Läs mer om brandsäkerhet i ANA 8 här.

Passerkort

  • Om kortet har en streckkod på baksidan, måste kortet bytas ut. Kontakta Torgny Norén.
  • Om du är ny och behöver passerkort, kontakta din egen institution.
  • Kontorsrummen låses med ditt passerkort. Obs! Innan upphandlingen av kortläsare är klar kommer kontorsrummen tillfälligt låsas med nycklar. 
  • I kontorsytorna finns även lådor som låses med ditt passerkort. För att koda dessa lådor finns utsedda personer per institution att hjälpa till med detta.

Introduktion för nyanställda

En gemensam introduktion för nyanställda i Framtidens lab ANA 8 lokalerna ska diskuteras. HR leder detta arbete.