Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Styrelsen väljs för ett år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

Ordförande

Torkel Falkenberg, SULF
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
08-524 838 68
torkel.falkenberg@ki.se

Torkel Falkenberg

Vice ordförande

Jonas Fuxe, Sveriges Läkarförbund
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
070-798 00 65
jonas.fuxe@ki.se

Jonas Fuxe

Andra vice ordförande

Johanna Diehl, Jusek
Universitetsförvaltningen
08-524 863 84
johanna.diehl@ki.se

Johanna Diehl

Sekreterare

Cecilia Björkdahl, Naturvetarna
Universitetsförvaltningen
08-524 872 65
cecilia.bjorkdahl@ki.se

Cecilia Björkdahl

Övriga ordinarie ledamöter

Biborka Bereczky-Veress, Naturvetarna
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
biborka.bveress@ki.se

Biborka Bereczky-Veress

Emilie Hultin, Sveriges Ingenjörer
Institutionen för Laboratoriemedicin
08-585 811 68
emilie.hultin@ki.se

Emilie Hultin

Lukas Löfling, SULF
Institutionen för medicin, Solna
08-517 791 47
lukas.lofling@ki.se

Lukas Löfling

Anna Montell Magnusson, SULF
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
08 524 889 05
anna.montell.magnusson@ki.se

Anna Montell Magnusson

Wietze de Vries, DIK
Universitetsbiblioteket
08-524 840 57
wietze.de.vries@ki.se

Wietze de Vries

Suppleanter

Azadeh Karami, Sveriges farmaceutförbund
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
073-952 82 99
azadeh.karami@ki.se

Azadeh Karami

Laila Nauman, Naturvetarna
Komparativ medicin
laila.nauman@ki.se

 

Claes Frostell, Sveriges läkarförbund
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
08-123 581 16
claes.frostell@ki.se

 

Bengt Karlsson, Civilekonomerna
Institutionen för medicin, Solna
08-517 703 13
bengt.karlsson@ki.se

 

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och Saco-S har cirka 2500 medlemar. En stor del av Saco-S föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande cirka 50 procent av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott 2018-2019

Konsistoriet

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Cecilia Martinsson Björkdahl (suppleant)

Personalansvarsnämnden

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Johanna Diehl (suppleant)

Central samverkan

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Cecilia Martinsson Björkdahl (suppleant)

PA-samverkan

Torkel Falkenberg, Jonas Fuxe, Johanna Diehl, Cecilia Martinsson Björkdahl, Emilie Hultin och Claes Frostell

Styrelsen för forskning

Jonas Fuxe (ordinarie), Bengt Karlsson (suppleant)

Styrelsen för forskarutbildning

Biborka Bereczky-Veress (ordinarie), Azadeh Karami (suppleant)

Styrelsen för utbildning

Lukas Löfling (ordinarie), Wietze de Vries (suppleant)

Rekryteringsutskottet

Anna Montell Magnusson (ordinarie), Jonas Fuxe (suppleant)

Arbetsmiljönämnden

Emilie Hultin (ordinarie), Laila Nauman (suppleant)