Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen väljs för ett år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och SACO-s har ca 2500 medlemar. En stor del av SACO-s föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande ca 50% av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott