Saco-S-sektionen vid universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningen på KI verkar Saco-S-sektionen - Saco-UF - för att skapa bra villkor för dig som akademiker för att kunna trivas på jobbet och kunna bidra till ett bättre KI.

Saco-UF är ett lokalt organ för KI-anställda verksamma vid universitetsförvaltningen och som tillhör fackförbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Saco-UF deltar i samverkansmöten på lokal nivå med personalchef för UF Tanja Westin, personalhandläggare Ingrid Svensson, administrativ chef Tomas Högberg och inbjudna föredragande chefer. Ibland deltar också universitetsdirektör Per Bengtsson.

Protokollen från samverkan sparas i en mapp i UFs gemensamma server: G:\UF\UF_övergripande\Personal UF\Samverkansgruppen

Sektionen sammanträder vid årsmötet, däremellan sköts arbetet av styrelsen som väljs vid årsmötet.

Styrelse för Saco-UF

Kontaktperson och platsombud: Olof Ljungström (kommunikationsavdelningen, KA), 08-524 866 17, olof.ljungstrom@ki.se

Suppleant: Emma Hägg (avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, UFS), 08-524 861 17, emma.hagg@ki.se

Kontaktuppgifter 

Styrelsen för Saco-UF nås via saco@uf.ki.se eller per telefon enligt ovan.

Länkar