Saco-S sektionen vid Universitetsbiblioteket

Styrelse

Saco-S sektionen vid Universitetsbiblioteket (KIB) har följande styrelse:

Ordförande

Lars Nordesjö, 08-524 841 55

Vice ordförande

Ylva Gavel, 08-524 841 25

Sekreterare

Karin Perols

Ledamöter

Fredrik Persson

Erika Wiberg

Suppleant

Saga Pohjola-Ahlin

Platsombud

Kopplat till sektionen finns även två platsombud.

Ylva Gavel, 08-524 841 25

Lars Nordesjö, 08-524 841 55