Så kan du som flyttar hjälpa till att bevara KI:s moderna historia

This page in English

Ni som ska flytta till nya forskningsbyggnader och har gammalt material och inventarier att bevara kan nu kontakta Enheten för Medicinens historia och kulturarv. Det gäller KI:s samtliga institutioner som flyttar till nya forskningsbyggnader under 2018.

Begränsad möjlighet att flytta med saker

Eftersom möjligheterna att ta med saker till de nya byggnaderna är begränsade finns alternativet att bevara instrument, apparatur, samlingar, arkivmaterial och konst i samband med flytt till nya forskningsbyggnader. MHK är tillgänglig för KI:s institutioner, organisationer och enskilda forskare att kontakta för att spara och dokumentera föremål.

MHK tillhandahåller kortfattade instruktioner för vad som är bra att tänka på och hur man dokumenterar på bästa sätt. Det är främst saker som har en historia, och kan kopplas till specifika personer, projekt eller skeenden vid någon del av KI under perioden efter andra världskriget som är värdefullt att bevara. Äldre saker, tas också emot men det är troligtvis i mindre omfattning.

Tillfällig mellanlagring

Projektet kommer att disponera en lokal och återkommer med information kring adress och öppettider för inlämning. Projektets depå utgör en mellanlagringsstation. Planen är att ta emot delar av historien som är av värde att sparas till framtiden. Det går i nuläget inte göra några utfästelser om att allt vi tar emot kommer att bevaras. Kontakta oss gärna för en dialog utifrån det du tror kan vara av intresse att bevara!

Wiki över KI:s historia

Det går även bra att höra av sig till WikiKI-gruppen för information kring den webbplats som skapas för att bevara KI:s historia. Målet är att skriva KI-historia efter 1960 i en wiki, det vill säga en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan fyllas på och redigeras av besökarna själva. Alla ändringar publiceras omedelbart, utan några granskningsförfaranden.

Kontaktpersoner:

Föremål:

Handläggare

Olof Ljungström

Telefon: 08-524 866 17
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: Olof.Ljungstrom@ki.se

Arkivalier:  

Arkivarie

Ann Gustavsson

Telefon: 08-524 866 56
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: ann.gustavsson@ki.se

Konst

Administratör

Lars Helin

Telefon: 08-524 865 85
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: Lars.Helin@ki.se

WikiKI

Professor, senior

Ingemar Ernberg

Enhet: Ingemar Ernberg grupp
E-post: Ingemar.Ernberg@ki.se

Länkar

Administration