Så ersätter IDAC KIMKAT

KI:s nuvarande system för identiteter och behörigheter KIMKAT löser en rad olika uppgifter i KI:s IT-miljö. Det är inte bara det nya systemet IDAC som kommer att ersätta KIMKAT, utan vi i projektet NIBS och angränsande projekt har renodlat källorna, byggt en integrationsplattform, samt tagit fram en uppdaterad process för anknytningar.

Renodlade källsystem

I dagsläget har information om verksamma på KI skapats och lagrats på flera olika ställen, vilket har lett till inaktuell information. När IDAC lanseras kommer det att finnas definierade källor med tydliga informationsägare för alla personer som är verksamma vid KI.

Anställningsform Källsystem
Anställda Primula
Studenter Ladok
Anknutna UBW Anknutna
Test/support Undantag: skapas i IDAC
Stipendiat UBW Anknutna
Övriga externa Beror på, främst UBW Anknutna

Läs mer om användartyperna i IDAC.

KIMKAT ersätts av flera specialiserade system

KIMKAT löser idag flera olika uppgifter. Vi ersätter KIMKAT med ett flertal nya system, som alla är speciellt framtagna att lösa just sin specifika uppgift. När personinformation skapas i något av källsystemen skickas den vidare till IDAC.

Identity Access Control (IDAC )

Hanterar identiteter och behörigheter, dvs. skapar ditt KI ID och din mejladress. Detta är den enda informationen som skapas i IDAC. IDAC skickar vidare din information för att kunna ge dig tillgång till system och information.

Integrationsplattformen (KIIP)

En teknisk plattform som möjliggör att hämta och lämna information mellan olika system, inte bara IDAC och IKAT. Exempelvis är det KIIP som hämtar information från Ladok och lagrar den lokalt på KI.

Informationsförsörjningskatalogen (IKAT)

IKAT lagrar samlad person- och organisationsinformation som finns i källsystemen. Integrationsplattformen kan standardiserat hämta information och föra vidare den till andra system, som till exempel webben.

Konsumerande system hämtar information

Andra system inom KI som behöver information om medarbetare eller studenter kan hämta data direkt från integrationsplattformen eller IDAC. På så sätt visas till exempel ditt namn och vilken enhet du tillhör på webben. Bibliometrisystemet hämtar också personinformation och organisationstillhörighet via integrationsplattformen. 

Länkar