Rutiner vid uppvaktning och gåvor på Fyfa

Information om vilka regler som gäller vid olika typer av händelser eller uppvaktningar på FyFa.

Rutin vid uppvaktning och gåvor på Fyfa baseras på KI’s regelverk och beloppsgränser uppdateras/ändras i enlighet med dessa, enligt prefektbeslut 2016-11-01.

Representationsregler på KI (pdf)
Konteringsguide representationer och gåvor 2017 (pdf)

50-års dag

Institutionen i samråd med närmaste chef ansvarar för uppvaktning i respektive arbetsgrupp (minnesgåva och blomma).

Vem ordnar/betalar:

Institutionen i samråd med närmaste chef*. *Prefekt ansvarar för gåva till direkt underställda. Uppvaktning ordnas av respektive arbetsgrupp.

Beloppsregel gåva:

Maxbelopp om 1700 kr inkl moms (gåva kan ej bytas ut mot t ex middag).

Avtackningar

Tillsvidareanställda

Institutionen i samråd med närmaste chef ansvarar för uppvaktning i respektive arbetsgrupp (minnesgåva och blomma).

Vem ordnar/betalar:

Institutionen i samråd med närmaste che.

Beloppsregel gåva:

Maxbelopp 1700 kr inkl. moms.

Tidsbegränsade anställningar

Närmaste chef ansvarar för uppvaktning i respektive arbetsgrupp,

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Gåva av obetydligt värde från KI’s profilbutik.

Tillsvidareanställda som avgår med pension

Institutionen uppvaktar (Nobelglas och blomma) vid tillställning som ordnas i arbetsgruppen.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef anordnar avtackning i arbetsgruppen. Institutionen ansvarar för gåva.

Eventuell uppvaktning från kollegor utöver ovanstående ansvaras för i respektive arbetsgrupp genom privat insamling.

Beloppsregel gåva:

Maxbelopp 1700 kr inkl. moms.

Jullunch / Julmiddag

Närmaste chef.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel:

Maxbelop 650 kronor per person inkl. moms (gäller strikt julbord, kan ej bytas ut till annan typ av lunch).

Julgåva

Anställda och stipendiater får en gulgåva av närmaste chef.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef

Beloppsregel/gåva:

Maxbelopp 450 kronor inkl. moms

Blomsteruppvakning

Närmaste chef kan överlämna blomma vid nyanställning, långtidssjukdom.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef

Beloppsregel/gåva:

Maxbelopp 400 kronor inkl. moms (exkl. frakt).

Institutionsfester

Fest för samtlig personal (anställda och stipendiater).
Vår - ordnas av administrationen
Lucia - samordnas av institutionen. Nya medarbetare inbjudes att anordna luciatåg

Vem ordnar/betalar:

Bekostas av institutionen, förutom eventuell anmälningsavgift som betalas privat av deltagarna. Anknutna och studenter får delta i mån av plats och debiteras då respektive forskargrupp.

Beloppsregel/gåva:

Maxbelopp 650 kronor per person inkl. moms

Regler lunchrum

Får användas till disputationsfester för egna doktorander och institutionsfester. Hyrs/lånas ej ut till andra institutioner eller för privata fester.

Vem ordnar/betalar:

Kostnader för larm eller annat debiteras forskargruppen.