Rutiner för uppvaktning och gåvor på Neuro

This page in English

Nedan finns rutiner för uppvaktningar och gåvor vid Institutionen för neurovetenskap. Enligt prefektbeslut 2017-05-23.

Rutinen baseras på Karolinska Institutets regelverk och beloppsgränser och uppdateras/ändras i enlighet med dessa. Generellt vid institutionen gäller att aktiviteter som medför förmånsbeskattning inte ska förekomma.

50-års dag

Närmaste chef ansvarar för uppvaktning i respektive arbetsgrupp (minnesgåva och blomma).

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.*

* Prefekt ansvarar för gåva direkt till underställda. Uppvakning ordnas av respektive arbetsgrupp.

Beloppsregel gåva:

Max 1 700 kr inkl moms (gåva kan ej bytas ut mot t ex middag).

60-70-års dag m fl bemärkelsedagar

Eventuell uppvaktning inom respektive arbetsgrupp.

Vem ordnar/betalar:

Privat insamling från kollegor

Beloppsregel gåva:

Bekostas ej av arbetsgivaren.

Avtackningar

Tillsvidareanställda (minst 6 år)

Närmaste chef ansvarar för uppvaktning i respektive arbetsgrupp (minnesgåva och blomma).

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Max 1 700 kr inkl moms

Tidsbegränsade anställningar

Närmaste chef ansvarar.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Gåva av obetydligt värde från KI's profilbutik, max 250 kr inkl. moms.

Tillvisdareanställda som avgår med pension

Institutionen uppvaktar (noblglas, champagne, blomma) vid tillställning som ordnas i arbetsgruppen.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef anordnar avtackning i arbetsgruppen. Institutionen ansvarar för gåva.

Eventuell uppvaktning från kollogor utöver ovanstående ansvaras för i respektive arbetsgrupp genom privat insamling.

Beloppsregel gåva:

Max 1 700 kr inkl moms.

Julbord

Närmaste chef ansvarar.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Max 650 kr per person inkl moms (gäller strikt julbord, kan ej bytas ut mot annan typ av måltid).
Definieras som personalfest (max 2 ggr per år).

Julgåva

Anställda och stipendiater får en julgåva av närmaste chef.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Max 450 kr per person inkl moms.

Blomsteruppvaktning

Närmaste chef kan överlämna blomma vid nyanställning, långtidssjukdom och begravning.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef.

Beloppsregel gåva:

Max 400 kr inkl moms (exkl frakt).
Begravningsblommor 1 500 kr inkl moms (exkl frakt).

Institutionens julfest

Julfest för samtlig personal (anställda och stipendiater) anordnas av forskargrupperna genom turordning (budkavle)

Vem ordnar/betalar:

Bekostas av institutionen, förutom anmälningsavgift som betalas privat av deltagarna. Anknutna och studenter får delta i mån av plats och debiteras då respektive forskargrupp.

Beloppsregel gåva:

Budget max 55 000 kr (300 kr/pers) samt egenavgift 100 kr.
Max antal anmälningar 185 st (2014)
Definieras som personalfest (max 2 ggr per år)

Regler lunchrum

Får användas till disputationsfester för egna doktorander och institutionsfester. Hyrs/lånas ej ut till andra institutioner eller privata fester.

Vem ordnar/betalar:

Kostnader för larm eller annat debiteras forskargruppen.

Enklare uppvaktning

Blommor, enklare förtäring vid mottagningar, födelsedagar, anställningsupphörande.

Vem ordnar/betalar:

Närmaste chef, ska rikta sig till alla på avdelningen, tillhandahållas på arbetsplatsen.

Beloppsregel gåva:

Personalvård, ej intern representation.
Begränsat värde.

Interna kurser och konferenser

Schemalagd arbetstid minst 6 tim per dag

Beloppsregel gåva:

Redovisas som verksamhetskostnad, inte som representation.

Länkar