Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse för forskning om sömnlöshet.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig forskning om sömnlöshet och ännu inte kända botemedel mot sömnlöshet.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

Disponibelt belopp att dela ut är cirka 350 000 kronor. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 30 000 och 130 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 4 – 18 september 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bilagor

  1. Forskningsprogram
  2. Publikationslista.

Om du har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en forskningsrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se