Rörlighet i staten (RIS)

Publicerat 2019-02-07 09:53. Uppdaterat 2019-02-07 10:12

Rörlighet i staten syftar till att skapa kompetensutbyte mellan olika myndigheter.

KI har ett avtal från och med 2019 som innebär att man som anställd kan medverka i olika aktiviteter och program för ökade utvecklings- och karriärmöjligheter.

Information om RIS finns på Medarbetarportalen.

Kontaktperson och programsamordnare:

Ledarskapsspecialist

Hillevi Nordqvist

Telefon: 08-524 866 37
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: hillevi.nordqvist@ki.se