Rörlighet i staten: mentorskapsprogram för medarbetare

Publicerat 2019-05-14 16:43. Uppdaterat 2019-05-14 17:03

För att stimulera till ökad rörlighet och samverkan med andra läroverk, myndigheter och organisationer deltar KI ett antal nätverk och program.

Från och med 2019 har KI inlett ett nytt samarbete med Rörlighet i staten (RIS). Detta är ett gränsöverskridande myndighetssamarbete vars syfte är att erbjuda större utvecklings- och karriärmöjligheter för statligt anställda. 

Inom ramen för RIS startar i september 2019 ett nytt mentorskapsprogram för medarbetare (till hösten kommer ett mentorskapsprogram för chefer). Vi önskar nu höra från intresserade adepter på KI.

Antalet platser är begränsade och vi efterfrågar upp till 4 adepter som ska matchas med mentorer mellan myndigheterna. För att delta som adept är/har du:

  • Medarbetare med intresse och driv för utveckling, gärna med ett särskilt fokus inom något specifikt kompetensområde eller utmaningar
  • Minst 5 års erfarenhet från arbete i ett kvalificerat sammanhang såsom specialist-, generalist-, samordnings-, eller projektledarroll
  • Minst 2 års erfarenhet i statsförvaltningen

Din intresseanmälan ska ha inkommit via mail till matilda.drakvingen@ki.se senast torsdagen den 23 maj. Vi önskar få följande information:

  • CV eller motsvarande beskrivning av din professionella bakgrund
  • Motivering till varför du ska delta som adept i mentorprogrammet (ca ½ A4)
  • Skriv gärna om du har något särskilt kompetensområde eller intresse

Urvalet sker utifrån motivering i ansökan samt efter matchning mellan mentor/adept.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Mentorskapsprogram för medarbetare

Syfte: Stärka yrkesrollen genom personlig och professionell utveckling samt att skapa nätverk och sprida erfarenheter inom myndigheterna
Upplägg: Mentorn och adept träffas regelbundet där adepten är styrande när det gäller samtalets innehåll. Deltagare i programmet bör kunna avsätta 40 timmar under perioden september 2019 – juni 2020.
Tillfällen ges också att träffa och reflektera tillsammans med andra mentorer och adepter i programmet samt ett par gemensamma inspirationsföreläsningar.
Kostnad: 5 000 – 8 000 kr per adept (beroende på faktisk kostnad delat på antal adepter)
Deltagande myndigheter: 16 st läs mer om vilka här: https://rorlighetistaten.se/deltagande-myndigheter/
Anmälan: Efterfrågade dokument skickas till Matilda Drakvingen
Karriär